Copyright Slavija Medic 2006

 

 

 
Web dizajn Beograd

 

Ključne reči koje su tu da pretraživači ne propuste da indeksiraju ovu stranicu...

 

Koncentracija laktata u krvi kod terminske novorođenčadi sa intrapartalnom asfiksijom

Asfiktično novorođeno - neonatološki problemi

Povrede novorođenčeta

Razvijne anomalije kuka kod novorođenih

Učestalost rađanja dece sa daunovim sindromom

Piodermije kod novorođenčadi

Vrste elektrolitnih poremećaja u pneumoniji

Neonatalni meningiti na dečijem odeljenju

Učestalost i etiologija neonatalnih konvulzija

Rizici u adaptaciji novorođenih rođenih posle 42 gestaciske nedelje

Učestalost rađanja dece sa kongenitalnim anomalijama

Kardiologija
Pedijatrijska ordinacija

Kompleksne srčanih mana kod dece

Učestalost prolapsa mitralne valvule u adolescentkinja sa primarnom dismenorejom

Učestalost faktora rizika u nastanku ateroskleroze kod dece

Učestalost hipertenzije kod učenika srednjih škola

Imunologija

Metabolički stres i inflamacija

Imuno-endokrina regulacija u infekcijama herpes virusima

Lipidna peroksidacija i antioxidantni enzimski sistem eritrocita tokom dugotrajne aktivacije imunskog sistema i razvoj anemije hroničnih inflamatornih stanja

Neurološki i rani neonatalni problemi kod dece sa disregulisanim imunskim odgovorom na rođenju

Hemolizno uremijski sindrom udružen sa imunodeficijencijom sa raznolikim početkom

Ige posredovana reakcija na bananu i kikiriki kod deteta sa alergijskom astmom

Razvoj pedijatrijske reumatologije

Diferencijalna dijagnoza juvenilnog idiopatskog artritisa

Terapija juvenog idiopatskog artritisa

Koštana denzitometrija kod dece sa ponovljenim frakturama

Dečje reumatske bolesti

Neoperativno lečenje idiopatskih skolioza

Arthritis septica kod dojenče - prikaz slučaja -

Intenzivna nega
Pedijatrijska ordinacija

Primena krvi i krvnih derivata u pedijatrijskoj jedinici intenzivne nege

Nelicencna i off-label primena lekova

Evaluacija skoring sistema u meningokoknoj bolesti

Terapijski produkti za lečenje hemofilije i vwb bolesti

Rehabilitacija dece obolele od hemofilije

Genetsko savetovanje porodica sa hemofilijom

Pedijatrijska ordinacija Srbija
Pedijatar
Pedijatrijska ordinacija
Dečiji lekar
Pedijatrijska ordinacija Beograd
Dečji lekar
ordinacija Beograd
Pedijatrija Slavija
Optimizacija prezentacije:
Optimizacija za pretraživače

amblem logo
Specijalistička ordinacija
pedijatrija, školska deca i omladina
dr Spomenka Mihić-Simović
Dobro došli!
Naša adresa je:
Beogradska 6, I sprat,
11000 Beograd

Radno vreme: od 9 do 18h

Telefon/Fax:
011 / 344 8893

E-mail:
slavijamedic@ptt.rs

Mi imamo vremena za vas!