Copyright Slavija Medic 2006

 

 

 
Web dizajn Beograd

 

Ključne reči koje su tu da pretraživači ne propuste da indeksiraju ovu stranicu...

 

Tretman neonatalne sepse antibioticima

Cistične promene na mozgu terminske novorođenčadi detektovane ultrazvukom- vrste i učestalosti

Direktna hiperbilirubinemija kod novorođenčadi

Febrilno novorođenče

Rezultati lečenja prenatalno dijagnostikovanih oboljenja srca

Dijagnostika mikrodelecije 22q11 kod pacijenata sa anomalijama srca

Kardiovaskularne promene kod dece sa pneumonijom

Supraventrikularne tahikardije kod wpw sindroma u dečjem uzrastu

Vakcina protiv hepatitisa b-primena u pedijatrijskoj ambulanti

Imunoregulatorna svojstva protektina

Reumatologija

Rana dijagnostika i lečenje meningokokne bolesti

 

Alternative u dijagnozi vezikoureteralnog refluksa

Komplikacije pri sprovođenju peritoneumske dijalize

Značaj rane dijagnoze vura

Senzitivnost e. Coli na antimikrobne lekove

Nefrolitijaza u toku terapije ceftriaksonom

Sistemska inflamacija izazvana inicijalnom terapijom levamisolom u nefrotskom sindromu

Doping i sport
Pedijatrijska ordinacija

Šećer u ishrani i njegov uticaj na pojavu karjesa

Modifikovana cirkumcizija kao prinudna metoda tretmana povrede penisa

Standardne indikacije za primenu hormona rasta u detinjstvu

Glikemijska kontrola u dece i omladine

Pulmologija

Pseudo-bartter syndrom kao inicijalna prezentacija cistične fibroze -

Poremećaji oblika glave

Dijagnostički postupci kod dece sa febrilnim konvulzijama

Kliničke karakteristike i terapija febrilnog epileptičkog statusa

Štetni efekti pasivnog posedanja i upotrebe pomagala (hodalica, dubak, skakalica) na motorni razvoj deteta

Pedijatrijska ordinacija

Adolescentna gojaznost i rana koronarna bolest

Atipična klinička slika kod bolesnika sa botulizmom

Hematologija i onkologija

Kliničko stanje dece obolele od epilepsije u prodilištu

Da li, zašto i kada roditelji uvode cuclu u život deteta

Neonatologija

Pedijatrijska ordinacija Srbija
Pedijatar
Pedijatrijska ordinacija
Dečiji lekar
Pedijatrijska ordinacija Beograd
Dečji lekar
ordinacija Beograd
Pedijatrija Slavija
Optimizacija prezentacije:
Optimizacija za pretraživače

prethodna
sledeća
povratak u galeriju
povratak na glavnu stranicu