Copyright Slavija Medic 2006

 

 

 
Web dizajn Beograd

 

Ključne reči koje su tu da pretraživači ne propuste da indeksiraju ovu stranicu...

 

Tipovi tiroidne disfunkcije i klinički aspekti tiromegalije

Mikroalbuminurije kod dece sa tipom 1 dijabetes melitusa

Medikamentna terapija hiperinsulinemijske hipoglikemije odojčeta

Tipovi tiroidne disfunkcije i klinički aspekti tiromegalije

Lečenje tuberkuloze dece i omladine tbc pluca

Primena antimikrobnih lekova kod akutnog bronhiolitisa

Upoređivanje respiratornih efekata halotana i sevoflurana tokom anestezije u dece

Prevencija bolesti izazvanih haemophilusom influenzae b

Prisustvo riziko faktora za nastanak otitis media

Otoskopija u pedijatrijskoj ambulanti

Validnost anamnestičkih podataka u postavljanju dijagnoze astme

Detekcija mycobacterium tuberculosis real time pcr-om

Recidiv bronhijalne astme posle šest godina sa osvrtom na značaj prevencije

Bolna ili bezbolna terapija šarlaha

Kongenitalna fibroza jetre

Novi pristup etiopatogenezi crohn-ove bolesti

Asocijacija ulkusa duodenuma i helicobacter pylori gastritisa kod dece

Epidemija salmonele 2003. God. U predškolskoj ustanovi

Prikaz slučaja kongenitalne retrosternalne dijafragmalne hernije

Sideropenične anemije kod hospitalizovane dece

Prikaz recidiva u dece lečene od akutne limfoblastne leukemije

Alergijske komplikacije i pankreatitis tokom primene l- asparaginase u lečenju dece sa akutnom limfoblastnom leukemijom

Sekundarna trombocitoza kod dece

Vakcinacija dece sa hemofilijom

Prognostički faktori u ispoljavanju astme

Etiologija kontinuirane parcijalne epilepsije kod dece

Status epilepticus - najčešći uzroci u dečjem uzrastu

Migrena u decijem uzrastu

Poremećaja u ishrani

Tretman neonatalne sepse antibioticima

Cistične promene na mozgu terminske novorođenčadi detektovane ultrazvukom- vrste i učestalosti

Direktna hiperbilirubinemija kod novorođenčadi

Febrilno novorođenče

Rezultati lečenja prenatalno dijagnostikovanih oboljenja srca

Dijagnostika mikrodelecije 22q11 kod pacijenata sa anomalijama srca

Kardiovaskularne promene kod dece sa pneumonijom

Supraventrikularne tahikardije kod wpw sindroma u dečjem uzrastu

Pedijatrijska ordinacija Srbija
Pedijatar
Pedijatrijska ordinacija
Dečiji lekar
Pedijatrijska ordinacija Beograd
Dečji lekar
ordinacija Beograd
Pedijatrija Slavija
Optimizacija prezentacije:
Optimizacija za pretraživače

sledeća
povratak u galeriju
povratak na glavnu stranicu