Copyright Slavija Medic 2006

 

 

 
Web dizajn Beograd

 

Ključne reči koje su tu da pretraživači ne propuste da indeksiraju ovu stranicu...

 

Intenzivna nega

Primena krvi i krvnih derivata u pedijatrijskoj jedinici intenzivne nege

Nelicencna i off-label primena lekova

Evaluacija skoring sistema u meningokoknoj bolesti

Terapijski produkti za lečenje hemofilije i vwb bolesti

Rehabilitacija dece obolele od hemofilije

Genetsko savetovanje porodica sa hemofilijom

Trombofilija kao uzrok cerebrovaskularne bolesti u dečjem uzrastu

Metastatski tumor nepoznatog ishodišta u školskog deteta

 

Lečenje bolesnika sa tipom 3 gošeove bolesti primenom deficitarnog enzima

Molekularna dijagnostika spinalne mišićne atrofije

Kongenitalne anomalije u dece

Vezikoureterni refluks i refluksna nefropatija

Rekurentna hematurija kod dece

Homocistinurija kao uzrok arterijske hipertenzije

Sindrom agenezije sakruma praćen inkontinencijom urina

Prikaz familije sa multicisticnom bubreznom displazijom

Senzitivnost in vitro izoliranih sojeva iz urinokulture na antibiotike

Nefrotski sindrom kod bolesnika sa friedrichovom ataksijom

Uticaj podrške porodice i prijatelja na upotrebu psihoaktivnih supstanci u adolescenciji

Nesreće kod dece i adolescenata

Psihosomatski simptomi adolescenata pod rizikom od zlostavljanja i zanemarivanja

Pokušaj ubistva, kao najteži oblik maloletničke delikvencije pod dejstvom psihoaktivnih supstanci -prikaz slučaja -

Ishrana

Zastupljenost prirodne ishrane kod odojčadi sa glutenskom enteropatijom

Multipla alergija na hranu

In vitro bifidogeneza i uticaj bifidobakterija, kao probiotika,

Karakteristike gojazne dece uzrasta 7 do 10 godina

Maladaptacija u dojenju kod novodođenčadi

Problem gojaznosti kod učenika iv razreda

Sakrokokcigealni teratom u novorođenčeta

Dijagnostika i lečenje infantilne hipertrofične stenoze pilorusa

Konzervativni tretman penetrantne povrede bubrega

Uloga pravovremene lokalne obrade u sprečavanju sekvela nakon opekotina kod dece

Tehnike, indikacije, prednosti i neželjena dejstva izvođenja penilnog bloka u dečijem uzrastu

Konstitucionalno usporeno sazrevanje u dečaka

Epidemilogija dijabetesa tip 1
mikroalbuminurije kod dece sa tipom 1 dijabetes melitusa

Medikamentna terapija hiperinsulinemijske hipoglikemije odojčeta

Pedijatrijska ordinacija Srbija
Pedijatar
Pedijatrijska ordinacija
Dečiji lekar
Pedijatrijska ordinacija Beograd
Dečji lekar
ordinacija Beograd
Pedijatrija Slavija
Optimizacija prezentacije:
Optimizacija za pretraživače

Dr. Spomenka Mihić - Simović rođena je 1949. godine u Sarajevu gde je završila gimnaziju, Medicinski fakultet i specijalizaciju školske medicine. Živi u Beogradu. Radila je kao specijalista pedijatrije u Domu zdravlja “Dr. Milutin Ivković” Palilula, a sada je vlasnik i osnivač Specijalističke ordinacije SLAVIJA MEDIC.

U toku svog umetničkog rada imala je samostalne izložbe na Zlatiboru u Zavodu “Čigota”, zatim u Beogradu u Konaku kneginje Ljubice i u Društvu grčko-srpskog prijateljstva. Imala je i vise kolektivnih izložbi sa Udruženjem likovnih umetnika grada Sarajeva.

Kao član Sekcije za umetnost Srpskog lekarskog društva bila je redovan učesnik kolektivnih izložbi u Beogradu i Novom Sadu.

 

Izvod iz kritike

  ...Slike Spomenke Mihić-Simović su posebnog senzibiliteta. Odišu iskrenošću i gotovo nekom dobrotom, željom da se istakne lepo i samo lepo u životu. Svi zidovi kamenih kuća i uskih uličica na moru, sočno mediteransko zelenilo natopljeno jarkom svetlošću, sa nekoliko “provučenih” detalja koji atmosferu čine još prisutnijom. Mrtva priroda, druga grupa dela, uglavnom, predstavljena u aranžmanima cveća, ovog puta još je nežnija u izboru boja i utisku koji ostavlja.

Mirjana Malić

 

Dr. SPOMENKA MIHIĆ - SIMOVIĆ

Za uvećanje slike kliknuti na odabranu...
povratak na glavnu stranicu
 
 
 
Fotografije sa otvaranja samostalne izložbe u Međunarodnom press centru, Knez Mihajlova 6, Beograd, u maju 2006.