Copyright Slavija Medic 2006

 

 

 
Web dizajn Beograd

 

Ključne reči koje su tu da pretraživači ne propuste da indeksiraju ovu stranicu...

 

Pedijatrijska ordinacija Beograd

Vitamin d - rezistentni rahitis

Laboratorijska dijagnostika organskih acidemija

Fragilni 11-ti hromozom - uzrok nestabilnog genoma

Kongenitalne anomalije bubrega i urotrakta (cakut)

Familijarni vezikoureteralni refluks

Kongenitalna hidronefroza-poteskoce u dijagnostici duplog kanalnog sistema

Ultrasonografsko ispitivanje kao metoda za diferenciranje hidronefroze kod dece

Glomerulopatije - prikaz dva slučaja -

Hronične bolesti u adolescenciji

Grupni rad kao metod u prevenciji bolesti zavisnosti

Verske sekte i mladi

Antropometrijski parametri pred polazak u školu generacije dece

Anoreksija nervosa - dijagnostički i terapeutski problem

Superoksid-dismutazna aktivnost i proteinski profil sirovog mleka i mlečnih proizvoda

Razlike u ishrani gojazne i normalno uhranjene školske dece

Zastupljenost dojenja u našoj sredini

 

Dečja hirurgija

Laparoskopske intervencije u dečjoj hirurgiji

Atipična lokalizacija ewing sarkoma u dece

Infekcije kod opekotina

Fraktura supracondilaris humeri - konzervativan tretman

Multiosalna fibrozna displazija orbito-etmoidalne regije u dece

Invaginacija u dece dijagnostičko-terapiski problem

Endokrinologija

Korelacija laboratorijskih parametara i nivoa arterijskog pritiska sa stepenom

Pedijatrijska ordinacija

Praćenje fizičkog rasta i razvoja adolescenata pod rizikom od zlostavljanja i zanemarivanja

Fenotipovi dečje astme i implikacije za terapiju

Učestalost reaktivne trombocitoze kod dece sa respiratornim infekcijama

Primena spejsera - komora za inhalaciju

- u terapiji astme dece i omladine

Ehinokokusno oboljenje pluća (echinococcus pulmonum

Percepcija astma simptoma od strane dece i njihovih roditelja i korelacija sa trenutnom plućnom funkcijom

Gastroenterologija ordinacija Beograd

Distalna gastrointestinalna krvarenja

Virusna oboljenja usta kod dece

Neuropedijatrija

Karakteristike prvih febrilnih konvulzija i nasledni riziko faktori u dece sa različitom prognozom febrilnih napada

Stigmatizacija dece i adolescenata sa epilepsijom

Longitudinalno praćenje neuroloških parametara kod dece sa hipoksično- ishemičnom encefalopatijom

Kranijalni disrafizam

Glavobolja kod dece kao posledica loseg drzanja tela

Salmonelozni meningitis - prikaz slučaja -

Razvoj gastrointestinalnog sistema fetusa i novorođenčeta i moguća klinička prezentacija

Prevencija neonatalnog respiratornog distres sindroma antenatalnom aplikacijom kortikosteroida -naša iskustva

Stepen ugroženosti novorodjenčeta iz produžene i prenesene trudnoće

Perinatalni ishod prevremeno rođenih neonatusa iz blizanačkih trudnoća

Postasfikcioni sindrom zavisno od načina završavanja porođaja

Koncentracija laktata u krvi kod terminske novorođenčadi sa intrapartalnom asfiksijom

Asfiktično novorođeno - neonatološki problemi

Povrede novorođenčeta

pedijatar

Razvijne anomalije kuka kod novorođenih

Učestalost rađanja dece sa daunovim sindromom

Piodermije kod novorođenčadi

Pedijatrijska ordinacija Beograd

Vrste elektrolitnih poremećaja u pneumoniji

Neonatalni meningiti na dečijem odeljenju

Učestalost i etiologija neonatalnih konvulzija

Pedijatrijska ordinacija Srbija
Pedijatar
Pedijatrijska ordinacija
Dečiji lekar
Pedijatrijska ordinacija Beograd
Dečji lekar
ordinacija Beograd
Pedijatrija Slavija
Optimizacija prezentacije:
Optimizacija za pretraživače

logo

logo

Specijalistička ordinacija
pedijatrija, školska deca i omladina
dr Spomenka Mihić-Simović
Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Slavija Medic
Beograd, Beogradska 6
011 / 344 8893
slavijamedic@ptt.rs
Linkovi:

Lekari

još linkova

Delatnost ordinacije obuhvata


Imamo ugovor sa:
Wiener Stadtishe osiguranje Delta Generali osiguranje
Uniqa osiguranje
Mi imamo vremena za vas!