logo

logo

Specijalistička ordinacija
pedijatrija, školska deca i omladina

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Slavija Medic
Beograd, Beogradska 6
011 / 344 8893
slavijamedic@proton.me
Linkovi:

Lekari

Osnivač i vlasnik: dr Spomenka Mihić-Simović
Konsultant: Prim. dr sci. med. Snežana Radić - pulmolog
Mi imamo vremena za vas!

Delatnost ordinacije obuhvata


Sarađujemo sa:
Wiener Stadtishe osiguranjeGenerali osiguranjeUniqa osiguranje